Organik formuyla tüm alanı dolaşarak suyun akışkanlığını sembolize eden renkli bitki parterleri, peyzaj uygulamasının baskın ögelerinden biridir. Bu parterler, genel anlamda yalın bir çizgisi olan peyzaj düzenlemesiyle kontrast oluşturarak, dış mekanları daha da çekici hale getirmektedir. Projenin bitkisel renovasyon uygulaması, firmamız tarafından yapılmıştır.